D1 - 346.6km na trase Přerov - Polsko (st. hranice)
neprůjezdný pravý jízdní pruh