D1 - 148.1km na trase Praha - Říkovice
komunikace dočasně uzavřena