D1 - 178.4-178.6km na trase Praha - Říkovice; na sjezdu
porouchané vozidlo, očekávejte zdržení