D1 - 1.9-0.6km na trase Říkovice - Praha
Pozor! Předmět na vozovce