D1 - 136.2-137.1km na trase Praha - Říkovice
(zpráva zrušena)