D1 - 197.8-199.2km na trase Praha - Říkovice
tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu