D1 - 372.1km na trase Přerov - Polsko (st. hranice); Odklon dopravy na EXITu 370 Bohumín, objízdná trasa vede po komunikaci I/67 (ul. Souběžná) vedle dálnice a zpět na dálnici se najíždí na EXITu 372.
(zpráva zrušena)