D1 - 195.9-196.1km na trase Říkovice - Praha
příčiny zdržení odstraněny