D1 - 206.8-207.1km na trase Praha - Říkovice
jízdní pruhy opět průjezdné