D1 - 62km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny