D1 - 212-212.3km na trase Říkovice - Praha
příčiny zdržení odstraněny