D1 - 358.3km na trase Přerov - Polsko (st. hranice)
příčiny zdržení odstraněny