D1 - 205.2km na trase Říkovice - Praha
příčiny zdržení odstraněny