D1 - 67.6km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny