D1 - 221.1km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny