mezi km 177.8 a 178, ve směru Bohumín – PL
neprůjezdný pravý jízdní pruh