D1 - 172km na trase Říkovice - Praha
příčiny zdržení odstraněny