D1 - 177.7-178km na trase Praha - Říkovice
(zpráva zrušena)