km 87.5, ve směru Bohumín – PL
neprůjezdný pravý jízdní pruh