D1 - 312.1-310.9km na trase Polsko (st. hranice) - Přerov; Těleso D1 312-311 km směr jízdy na Brno
překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části