D1 - 260-260.1km na trase Praha - Říkovice
Pozor! Předmět na vozovce