D1 - 40.3km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny