D1 - 204km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny