D1 - 201km na trase Praha - Říkovice
tvorba kolon vozidel, nebezpečí dopravního kolapsu