D1 - 191-191.3km na trase Říkovice - Praha
příčiny zdržení odstraněny