D1 - 217.6km na trase Praha - Říkovice
příčiny zdržení odstraněny