uzavřeno stavební práce, Částečná uzavírka dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1, modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice (etapa 3)“, výjezdová větev MÚK Devět Křížů (EXIT 168) vpravo; v časovém rozmezí 15. 3.–15. 4. 2021, nejdéle na dobu 3 dnů [vložená uzavírka – sestavení finišeru a zahájení betonáže CB krytu vozovky]; provoz bude veden po objízdné trase,; Objížďka - bez rozlišení, etapa 3 – VV MÚK Devět Křížů (EXIT 168) vpravo: V obci Lesní Hluboké(okres Brno-venkov), silnice: silnice II/602, V obci Přibyslavice(okres Brno-venkov) ulice: Na Státní, V obci (okres Žďár nad Sázavou) ulice: Karlov, Kpt. Jaroše, Pod Hradbami, Růžová, silnice: silnice I/37, D1, EXIT , za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Devět Křížů (EXIT 168) vpravo: MÚK Velká Bíteš (EXIT 162) – silnice I/37 (Velká Bíteš) – silnice II/602 (Velká Bíteš) – MÚK Devět Křížů (EXIT 168)., Vydal: Ministerstvo dopravy ČR