neprůjezdný levý jízdní pruh překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části, středové svodidlo zasahuje do LJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC