porouchané vozidlo, zdržení, Odtahovka s defektem v PJP, vlek zasahuje do prostředního JP. Na varovných světlech. Průjezdný jen LJP.