pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen, Oprava na základě reklamace, údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD