pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen, čištění svislých značek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD