práce údržby levý jízdní pruh uzavřen, kontrolní stanoviště PČR, * jiný důvod (kontrolní stanoviště PČR), pracovní místo DD – dlouh. bez přev. dopr. na prot. jízd. pás, zdroj: ŘSD