výjezd z dálnice uzavřen, částečná uzavírka dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1, modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín (etapa 4)“provoz bude veden v provizorních jízdních pruzích v režimu 0/2+2 a po objízdné trase; Objížďka - za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Měřín (EXIT 134) vlevo (směr Polná): Dálnice D1 (směr Praha) – MÚK Velký Beranov (EXIT 119) – silnice II/351 (Rytířsko) a dále dle místní úpravy provozu ; Objížďka - za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Měřín (EXIT 134) vlevo (směr Měřín):: Dálnice D1 (směr Praha) – MÚK Velký Beranov (EXIT 119 vč. silnice II/351) – dálnice D1 (směr Brno) – MÚK Měřín (EXIT 134) a dále dle místní úpravy provozu,, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR