pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Zametání krajnice, úklid odpadků a čištění vozovek, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD