neprůjezdný pravý jízdní pruh překážka, která brání provozu na celé vozovce nebo její části, Pneu v PJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC