pomalu jedoucí vozidlo údržby, strojní metení, PJP, Vydal: Technické služby města Liberce, a.s.