práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, realizace přechodné úpravy provozu, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR