porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), NA s poruchou, Vydal: ŘSD ČR - NDIC