porouchané vozidlo, zdržení neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh), Porouchané OA, Vydal: ŘSD ČR - NDIC