práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Obnova VDZ