pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba stromů a keřů, zdroj: ŘSD