pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, údržba a opravy vozovek CB, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD