porouchané vozidlo, zdržení, Olej V PJP, Vydal: ŘSD ČR - NDIC