práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 3B); provoz ve směru na Prahu bude veden 1 jízdním pruhem.