pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Úklid vykácené dřevní hmoty., údržba stromů a keřů, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD