provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na silnici, Akce: „D46 MÚK Prostějov, oprava vozovky a odvodnění pozemní komunikace“, Vydal: Ministerstvo dopravy