práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, optický kabel (zafukování, výkop, sonda, protlak), Vydal: Ministerstvo dopravy ČR