práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Příprava dopravního omezení - realizace DIO, provoz veden v režimu 1/1, Vydal: Ministerstvo Dopravy ČR