pomalu jedoucí vozidlo údržby, seřezání krajnice, Vydal: Ostravské komunikace, a.s.