pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená, Prohlídky komunikace (spáry a trhliny), prohlídky a měření, pracovní místo DM - Krátkodobé pohyblivé (mobilní), zdroj: ŘSD